Πιστοποιητικό Πελάτη

Με κάθε Θωρακισμένη Πόρτα Ασφαλείας από την Paliouras Group – Dierre λαμβάνετε γραπτώς ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ από την Dierre-Italy (στο όνομα του αγοραστή) το οποίο αποδεικνύει την γνησιότητα του προιόντος έχοντας το σειριακό αριθμό γνησιότητας (serial number) και την αντίστοιχη κλάση αντιδιάρρηξης που παρέχει το προ’ι’ον.(Κλάση 3,4,5).

pistopoihtiko